POVODŇOVÝ PLÁN obce Naloučany

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, státní podnik
Č. j.: PM-13181/2018/5419; ze dne 24. 07. 2018
Lesy České republiky s. p., ST - oblast povodí Dyje
Č. j.: LCR952/003598/2018; ze dne 21. 07. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Náměšť nad Oslavou, Odbor životního prostředí a živnostenský
Č. j.: MNnO 4615/18/ŽPŽ/Such; ze dne 19. 09. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 24. 11. 2022
offline verze 24. 11. 2022
digitalizovaná verze 24. 11. 2022
databáze POVIS 24. 11. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i