POVODŇOVÝ PLÁN města Němčice nad Hanou

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM-5931/2018/5419; ze dne 31. 05. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí
Č. j.: PVMU 83605/2018 40; ze dne 25. 06. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 18. 06. 2018
offline verze 18. 06. 2018
digitalizovaná verze 18. 06. 2018
databáze POVIS 18. 06. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i