POVODŇOVÝ PLÁN obce Neslovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM-21175/2020/5419; ze dne 13. 07. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Ivančice, Odbor životního prostředí
Č. j.: MI/18286/2020/KREE; ze dne 10. 08. 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 17. 09. 2020
offline verze 17. 09. 2020
digitalizovaná verze 17. 09. 2020
databáze POVIS 17. 09. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i