POVODŇOVÝ PLÁN obce Nivnice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM-7143/2021/5419; ze dne 26. 02. 2021
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR942/110601/2021; ze dne 22. 04. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUUB/11912/2021/OZP; ze dne 19. 03. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 20. 11. 2019
offline verze 20. 11. 2019
digitalizovaná verze 20. 11. 2019
databáze POVIS 20. 11. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i