POVODŇOVÝ PLÁN obce Nová Ves

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/Ja/18/38412; ze dne 09. 10. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor životního prostředí
Č. j.: OŽP-96310/2018-HAMEV; ze dne 14. 11. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 08. 03. 2017
offline verze 08. 03. 2017
digitalizovaná verze 08. 03. 2017
databáze POVIS 08. 03. 2017
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i