POVODŇOVÝ PLÁN města Nový Bydžov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR953/004206/2013; ze dne 16. 10. 2013
Povodí Labe, s. p.
Č. j.: VHD/13/23672; ze dne 12. 09. 2013
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Nový Bydžov - Odbor životního prostředí
Č. j.: R/7289/2014/Kun/964/2014; ze dne 06. 05. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 10. 05. 2023
offline verze 10. 05. 2023
digitalizovaná verze 10. 05. 2023
databáze POVIS 10. 05. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i