POVODŇOVÝ PLÁN města Nový Bydžov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR953/004206/2013; ze dne 16. 10. 2013
Povodí Labe, s. p.
Č. j.: VHD/13/23672; ze dne 12. 09. 2013
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Nový Bydžov - Odbor životního prostředí
Č. j.: R/7289/2014/Kun/964/2014; ze dne 06. 05. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 21. 06. 2018
offline verze 21. 06. 2018
digitalizovaná verze 21. 06. 2018
databáze POVIS 21. 06. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.00070.0007
starting _require0.003280.00397
end _require5.0E-50.00403
starting _initRouter1.0E-50.00404
finishing _initRouter0.047670.05171
starting init0.004570.05628
finishing init0.054420.11071
starting postDispatch0.02090.1316
finishing postDispatch0.711590.84319
finish2.0E-50.84321