POVODŇOVÝ PLÁN obce Ohrozim

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-5445/2020/5419; ze dne 10. 03. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Prostějova, Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad
Č. j.: PVMU 53133/2020 40; ze dne 30. 04. 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 24. 04. 2020
offline verze 24. 04. 2020
digitalizovaná verze 24. 04. 2020
databáze POVIS 24. 04. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i