POVODŇOVÝ PLÁN městyse Oleksovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p., správa toků - oblast povodí Dyje
Č. j.: LCR952/000139/2018; ze dne 10. 01. 2018
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM001880/2018-419/To; ze dne 31. 01. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Znojmo, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUZN 42218/2018; ze dne 20. 07. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 13. 03. 2018
offline verze 13. 03. 2018
digitalizovaná verze 13. 03. 2018
databáze POVIS 13. 03. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i