POVODŇOVÝ PLÁN obce Olešná

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, s. p.
Č. j.: 30424/2018-PVL; ze dne 06. 06. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Pelhřimov, Odbor životního prostředí
Č. j.: OŽP/1266/2018; ze dne 20. 07. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 24. 04. 2018
offline verze 24. 04. 2018
digitalizovaná verze 24. 04. 2018
databáze POVIS 24. 04. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i