POVODŇOVÝ PLÁN obce Ondratice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM20099/2014-219/Ju; ze dne 23. 05. 2013
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Prostějov, Odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství
Č. j.: PVMU 75087/2014 40 ; ze dne 13. 06. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 22. 02. 2022
offline verze 22. 02. 2022
digitalizovaná verze 22. 02. 2022
databáze POVIS 22. 02. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i