POVODŇOVÝ PLÁN obce Opatovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM076724/2017-419/Ze; ze dne 18. 01. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad
Č. j.: OZP/149370/2014-2; ze dne 26. 03. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 09. 2020
offline verze 30. 09. 2020
digitalizovaná verze 30. 09. 2020
databáze POVIS 30. 09. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i