POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Česká Třebová

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/Ja/18/46257; ze dne 12. 11. 2018
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR953/005781/2018; ze dne 20. 11. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Krajský úřad Pardubického kraje
Č. j.: KrÚ 80523/2018; ze dne 02. 01. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 01. 11. 2018
offline verze 01. 11. 2018
digitalizovaná verze 01. 11. 2018
databáze POVIS 01. 11. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i