POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Praha 8

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství - vodní hospodářství
Č. j.: 18079/ZP/2015; ze dne 29. 06. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 04. 2015
offline verze 30. 04. 2015
digitalizovaná verze 30. 04. 2015
databáze POVIS 30. 04. 2015
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i