POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP České Budějovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Č. j.: ; ze dne
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze
offline verze
digitalizovaná verze
databáze POVIS
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000690.00069
starting _require0.003240.00393
end _require0.00010.00402
starting _initRouter2.0E-50.00404
finishing _initRouter0.047640.05168
starting init0.00450.05617
finishing init0.055090.11126
starting postDispatch0.021480.13274
finishing postDispatch0.158240.29097
finish1.0E-50.29099