POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Frýdek-Místek

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Č. j.: ; ze dne
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze
offline verze
digitalizovaná verze
databáze POVIS
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000740.00074
starting _require0.003220.00395
end _require7.0E-50.00402
starting _initRouter1.0E-50.00404
finishing _initRouter0.048340.05238
starting init0.004510.05689
finishing init0.054670.11156
starting postDispatch0.023660.13523
finishing postDispatch0.188970.3242
finish2.0E-50.32421