POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Hradec Králové

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Č. j.: ; ze dne
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze
offline verze
digitalizovaná verze
databáze POVIS
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000720.00072
starting _require0.003310.00403
end _require9.0E-50.00412
starting _initRouter2.0E-50.00414
finishing _initRouter0.049010.05315
starting init0.004770.05792
finishing init0.054750.11267
starting postDispatch0.022330.135
finishing postDispatch0.162740.29774
finish2.0E-50.29776