POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Humpolec

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, s.p.
Č. j.: LCR954000709/2017; ze dne 21. 02. 2017
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 22898/2017-460; ze dne 18. 04. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Krajský úřad Kraje Vysočina - Odbor životního prostředí a zemědělství - Oddělení vodního hospodářství
Č. j.: KUJI 38384/2017; ze dne 25. 05. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 27. 03. 2023
offline verze 27. 03. 2023
digitalizovaná verze 27. 03. 2023
databáze POVIS 27. 03. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i