POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Jablunkov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Č. j.: ; ze dne
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze
offline verze
digitalizovaná verze
databáze POVIS
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.00080.0008
starting _require0.005530.00633
end _require6.0E-50.00639
starting _initRouter1.0E-50.0064
finishing _initRouter0.04880.05521
starting init0.004860.06007
finishing init0.054670.11473
starting postDispatch0.021080.13582
finishing postDispatch0.158920.29473
finish2.0E-50.29475