POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Jindřichův Hradec

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Č. j.: ; ze dne
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze
offline verze
digitalizovaná verze
databáze POVIS
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000690.00069
starting _require0.00330.00399
end _require8.0E-50.00407
starting _initRouter1.0E-50.00408
finishing _initRouter0.047380.05146
starting init0.004570.05604
finishing init0.054580.11062
starting postDispatch0.021380.132
finishing postDispatch0.156950.28895
finish1.0E-50.28896