POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Lovosice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Č. j.: ; ze dne
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze
offline verze
digitalizovaná verze
databáze POVIS
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000750.00075
starting _require0.005280.00603
end _require8.0E-50.00611
starting _initRouter1.0E-50.00612
finishing _initRouter0.06290.06902
starting init0.004660.07368
finishing init0.055730.12941
starting postDispatch0.021420.15083
finishing postDispatch0.15960.31043
finish1.0E-50.31044