POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Mladá Boleslav

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Č. j.: ; ze dne
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze
offline verze
digitalizovaná verze
databáze POVIS
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000980.00098
starting _require0.005720.0067
end _require7.0E-50.00677
starting _initRouter1.0E-50.00679
finishing _initRouter0.054480.06127
starting init0.009610.07088
finishing init0.055090.12597
starting postDispatch0.021110.14708
finishing postDispatch0.160060.30714
finish1.0E-50.30715