POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Neratovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Č. j.: ; ze dne
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze
offline verze
digitalizovaná verze
databáze POVIS
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000710.00071
starting _require0.002910.00362
end _require7.0E-50.00369
starting _initRouter1.0E-50.0037
finishing _initRouter0.051520.05522
starting init0.004620.05984
finishing init0.064310.12415
starting postDispatch0.033940.15809
finishing postDispatch0.214890.37298
finish1.0E-50.37299