POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Nymburk

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Č. j.: ; ze dne
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze
offline verze
digitalizovaná verze
databáze POVIS
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.00070.0007
starting _require0.003250.00394
end _require9.0E-50.00404
starting _initRouter1.0E-50.00405
finishing _initRouter0.050610.05466
starting init0.004580.05924
finishing init0.056050.11529
starting postDispatch0.020890.13617
finishing postDispatch0.157710.29388
finish2.0E-50.2939