POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Podbořany

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Č. j.: ; ze dne
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze
offline verze
digitalizovaná verze
databáze POVIS
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000790.00079
starting _require0.003170.00396
end _require8.0E-50.00404
starting _initRouter1.0E-50.00406
finishing _initRouter0.050150.05421
starting init0.004970.05918
finishing init0.055920.11509
starting postDispatch0.020460.13555
finishing postDispatch0.157170.29273
finish2.0E-50.29274