POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Rosice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Č. j.: ; ze dne
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze
offline verze
digitalizovaná verze
databáze POVIS
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000710.00071
starting _require0.003570.00428
end _require8.0E-50.00436
starting _initRouter2.0E-50.00438
finishing _initRouter0.050890.05526
starting init0.004640.0599
finishing init0.059180.11908
starting postDispatch0.019990.13906
finishing postDispatch0.161010.30007
finish2.0E-50.30009