POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Roudnice nad Labem

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Č. j.: ; ze dne
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze
offline verze
digitalizovaná verze
databáze POVIS
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000690.00069
starting _require0.00350.0042
end _require8.0E-50.00428
starting _initRouter1.0E-50.00429
finishing _initRouter0.050990.05528
starting init0.004940.06022
finishing init0.058250.11847
starting postDispatch0.022580.14105
finishing postDispatch0.169060.31012
finish2.0E-50.31013