POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Rýmařov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Č. j.: ; ze dne
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze
offline verze
digitalizovaná verze
databáze POVIS
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000710.00071
starting _require0.003110.00382
end _require8.0E-50.0039
starting _initRouter1.0E-50.00391
finishing _initRouter0.048230.05214
starting init0.004590.05673
finishing init0.066140.12287
starting postDispatch0.022770.14564
finishing postDispatch0.159770.30541
finish2.0E-50.30543