POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Tanvald

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Č. j.: ; ze dne
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze
offline verze
digitalizovaná verze
databáze POVIS
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000720.00072
starting _require0.00310.00382
end _require7.0E-50.00389
starting _initRouter1.0E-50.0039
finishing _initRouter0.050590.05448
starting init0.004640.05912
finishing init0.056960.11608
starting postDispatch0.024210.14029
finishing postDispatch0.150440.29074
finish1.0E-50.29075