POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Vysoké Mýto

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Rybářství Litomyšl, s.r.o.
Č. j.: S20/10/20; ze dne 22. 01. 2020
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: PLa/2019/057468; ze dne 14. 01. 2020
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR953/00717/2019; ze dne 17. 01. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Krajský úřad Pardubického kraje
Č. j.: ; ze dne 02. 01. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 19. 12. 2019
offline verze 19. 12. 2019
digitalizovaná verze 19. 12. 2019
databáze POVIS 19. 12. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i