POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Vysoké Mýto

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Rybářství Litomyšl, s.r.o.
Č. j.: S20/10/20; ze dne 22. 01. 2020
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: PLa/2019/057468; ze dne 14. 01. 2020
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR953/00717/2019; ze dne 17. 01. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Krajský úřad Pardubického kraje, OŽPZ, odd. vodního hospodářství
Č. j.: KrÚ 7852/2020; ze dne 20. 02. 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 27. 02. 2020
offline verze 27. 02. 2020
digitalizovaná verze 27. 02. 2020
databáze POVIS 27. 02. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i