POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Žatec

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Ohře, státní podnik
Č. j.: POH/17736/2018-2/301100; ze dne 15. 05. 2018
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR956/001279/2018; ze dne 21. 05. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Č. j.: 748/2018/KUUK/PP Žatec; ze dne 27. 06. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 25. 03. 2018
offline verze 25. 03. 2018
digitalizovaná verze 25. 03. 2018
databáze POVIS 25. 03. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i