POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Žatec

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Č. j.: ; ze dne 27. 07. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 27. 07. 2017
offline verze 27. 07. 2017
digitalizovaná verze 27. 07. 2017
databáze POVIS 27. 07. 2017
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i