POVODŇOVÝ PLÁN obce Otice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: 18018/922/45.17/2017; ze dne 21. 11. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Opavy - Oddělení havarijního a krizového řízení
Č. j.: MMOP 142225/2017; ze dne 09. 01. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 31. 01. 2022
offline verze 31. 01. 2022
digitalizovaná verze 31. 01. 2022
databáze POVIS 31. 01. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i