POVODŇOVÝ PLÁN obce Police

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM062965/2016-419/To; ze dne 13. 12. 2016
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Mohelnice, Odbor životního prostředí a zemědělství
Č. j.: MUMO-ŽP/37355/16; ze dne 09. 01. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 06. 12. 2021
offline verze 06. 12. 2021
digitalizovaná verze 06. 12. 2021
databáze POVIS 06. 12. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i