POVODŇOVÝ PLÁN městského obvodu Poruba

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR951/004129/2016; ze dne 12. 09. 2016
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: 12626/922/45.19/2016; ze dne 06. 09. 2016
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Ostravy – Odbor ochrany životního prostředí
Č. j.: SMO/369516/16/OŽP/Br; ze dne 27. 09. 2016
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 26. 09. 2019
offline verze 26. 09. 2019
digitalizovaná verze 26. 09. 2019
databáze POVIS 26. 09. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000690.00069
starting _require0.003420.00411
end _require5.0E-50.00417
starting _initRouter1.0E-50.00418
finishing _initRouter0.048360.05254
starting init0.00460.05714
finishing init0.055410.11255
starting postDispatch0.019590.13213
finishing postDispatch0.798710.93084
finish2.0E-50.93085