POVODŇOVÝ PLÁN městského obvodu Poruba

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR951/004129/2016; ze dne 12. 09. 2016
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: 12626/922/45.19/2016; ze dne 06. 09. 2016
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Ostravy – Odbor ochrany životního prostředí
Č. j.: SMO/369516/16/OŽP/Br; ze dne 27. 09. 2016
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 10. 12. 2020
offline verze 10. 12. 2020
digitalizovaná verze 10. 12. 2020
databáze POVIS 10. 12. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i