POVODŇOVÝ PLÁN městského obvodu Poruba

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR941/098292/2021; ze dne 15. 11. 2021
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: POD/19412/2021/922/45.19; ze dne 27. 10. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Ostravy – Odbor ochrany životního prostředí
Č. j.: SMO/799537/21/OŽP/Br; ze dne 13. 12. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 26. 10. 2023
offline verze 26. 10. 2023
digitalizovaná verze 26. 10. 2023
databáze POVIS 26. 10. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i