POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Praha 12

Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Odbor životního prostředí - Oddělení vodního a odpadového hospodářství
Č. j.: ; ze dne 02. 08. 2016
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 02. 08. 2016
offline verze 02. 08. 2016
digitalizovaná verze 02. 08. 2016
databáze POVIS 02. 08. 2016
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i