POVODŇOVÝ PLÁN obce Radějov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PMO/24477/2015-219/To; ze dne 25. 06. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/004752/2015; ze dne 10. 09. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Veselí nad Moravou, Odbor životního prostředí a územního plánování
Č. j.: MVNM/31546/ 2015; ze dne 29. 09. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 08. 2020
offline verze 30. 08. 2020
digitalizovaná verze 30. 08. 2020
databáze POVIS 30. 08. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i