POVODŇOVÝ PLÁN městyse Radostín nad Oslavou

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR952/000120/2018; ze dne 12. 05. 2018
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM-622/2018/5419; ze dne 22. 05. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor životního prostředí
Č. j.: ŽP/1131/18/MB; ze dne 16. 07. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 20. 11. 2020
offline verze 20. 11. 2020
digitalizovaná verze 20. 11. 2020
databáze POVIS 20. 11. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i