POVODŇOVÝ PLÁN obce Raková u Konice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/000119/2015; ze dne 04. 02. 2015
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM001362/2015-219/To; ze dne 08. 01. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Konice, Odbor životního prostředí
Č. j.: KON 2953/2015; ze dne 16. 03. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 13. 03. 2019
offline verze 13. 03. 2019
digitalizovaná verze 13. 03. 2019
databáze POVIS 13. 03. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i