POVODŇOVÝ PLÁN obce Raškovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR951/001583/2018; ze dne 09. 04. 2018
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: POD/05153/2018/922/45.06; ze dne 25. 05. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Frýdku-Místku, Odbor životního prostředí a zemědělství
Č. j.: MMFM 170018/2018; ze dne 19. 11. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 15. 03. 2018
offline verze 15. 03. 2018
digitalizovaná verze 15. 03. 2018
databáze POVIS 15. 03. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000810.00081
starting _require0.004680.00549
end _require7.0E-50.00556
starting _initRouter2.0E-50.00558
finishing _initRouter0.05090.05648
starting init0.005130.06161
finishing init0.057520.11913
starting postDispatch0.021510.14065
finishing postDispatch0.868571.00922
finish2.0E-51.00924