POVODŇOVÝ PLÁN obce Ratboř

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: PLa/2019/023630; ze dne 29. 05. 2019
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Kolín, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUKOLIN/OZPZ 88762/19-ben; ze dne 02. 09. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 07. 12. 2022
offline verze 07. 12. 2022
digitalizovaná verze 07. 12. 2022
databáze POVIS 07. 12. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i