POVODŇOVÝ PLÁN obce Roštění

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM16175/2014-219/Ju; ze dne 28. 04. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Holešov, Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad
Č. j.: HOL-8505/2014/ŽP/Ve; ze dne 29. 05. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 02. 09. 2020
offline verze 02. 09. 2020
digitalizovaná verze 02. 09. 2020
databáze POVIS 02. 09. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000720.00072
starting _require0.003270.00398
end _require7.0E-50.00405
starting _initRouter1.0E-50.00407
finishing _initRouter0.059340.06341
starting init0.00450.06791
finishing init0.061860.12976
starting postDispatch0.022060.15182
finishing postDispatch0.796510.94833
finish2.0E-50.94834