POVODŇOVÝ PLÁN obce Roštění

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM16175/2014-219/Ju; ze dne 28. 04. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Holešov, Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad
Č. j.: HOL-8505/2014/ŽP/Ve; ze dne 29. 05. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 03. 11. 2020
offline verze 03. 11. 2020
digitalizovaná verze 03. 11. 2020
databáze POVIS 03. 11. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i