POVODŇOVÝ PLÁN města Rýmařov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR951/004237/2019; ze dne 25. 09. 2019
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: POD/17409/2019/922/45.20; ze dne 23. 10. 2019
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Rýmařov, Odbor životního prostředí
Č. j.: MURY25295/2019; ze dne 01. 11. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 06. 11. 2019
offline verze 06. 11. 2019
digitalizovaná verze 06. 11. 2019
databáze POVIS 06. 11. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i