POVODŇOVÝ PLÁN města Sezemice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/15/7762; ze dne 24. 03. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Pardubice, Odbor životního prostředí
Č. j.: OŽP/69358/15/SI; ze dne 22. 01. 2016
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 18. 03. 2015
offline verze 18. 03. 2015
digitalizovaná verze 18. 03. 2015
databáze POVIS 18. 03. 2015
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i