POVODŇOVÝ PLÁN obce Skřipov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, s. p.
Č. j.: 09268/922/45.17/2014; ze dne 24. 03. 2016
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR951/002724/2014; ze dne 13. 04. 2016
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Opavy, kancelář tajemníka - odd. havarijního a krizového řízení
Č. j.: MMOP 80846/2014/HKŘ/StJ/5 ; ze dne 09. 05. 2016
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 17. 12. 2019
offline verze 17. 12. 2019
digitalizovaná verze 17. 12. 2019
databáze POVIS 17. 12. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i