POVODŇOVÝ PLÁN obce Slatinice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM-34984/2018/5419; ze dne 14. 11. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Olomouce, Odbor ochrany
Č. j.: SMOL/011756/2019/OCHR/Fal; ze dne 15. 01. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 31. 10. 2018
offline verze 31. 10. 2018
digitalizovaná verze 31. 10. 2018
databáze POVIS 31. 10. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i