POVODŇOVÝ PLÁN obce Soutice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: PVL-66817/2019/460; ze dne 11. 10. 2019
Město Trhový Štěpánov - správce vodního toku
Č. j.: 119/2019; ze dne 14. 10. 2019
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Vlašim, Odbor životního prostředí
Č. j.: ZIP 25023/19-4130/2019 ZmJ; ze dne 14. 10. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 02. 08. 2019
offline verze 02. 08. 2019
digitalizovaná verze 02. 08. 2019
databáze POVIS 02. 08. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i