POVODŇOVÝ PLÁN obce Stará Červená Voda

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: 01502/922/45.22/2015; ze dne 02. 03. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR951/00580/2015; ze dne 04. 02. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Jeseník, Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad
Č. j.: MJ/18081/2017/02/OŽP/Šill; ze dne 21. 04. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 20. 03. 2020
offline verze 20. 03. 2020
digitalizovaná verze 20. 03. 2020
databáze POVIS 20. 03. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i