POVODŇOVÝ PLÁN obce Stará Červená Voda

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR951/00580/2015; ze dne 04. 02. 2015
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: 01502/922/45.22; ze dne 02. 03. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Jeseník, Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad
Č. j.: MJ05775/2015/02/OŽP/Posp ; ze dne 12. 02. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 22. 02. 2019
offline verze 22. 02. 2019
digitalizovaná verze 22. 02. 2019
databáze POVIS 22. 02. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i