POVODŇOVÝ PLÁN obce Stará Voda

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 110964/2014-323; ze dne 15. 12. 2014
Povodí Ohře, státní podnik
Č. j.: CE HP 1-13-01-070; ze dne 15. 12. 2014
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR954/006691/2014; ze dne 10. 12. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Mariánské Lázně, Odbor životního prostředí
Č. j.: SEK/15/101/JG; ze dne 09. 02. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 11. 2014
offline verze 30. 11. 2014
digitalizovaná verze 30. 11. 2014
databáze POVIS 30. 11. 2014
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i