POVODŇOVÝ PLÁN městyse Štěchovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: PVL-35390/2019/240-Mš; ze dne 04. 06. 2019
Lesy České Republiky, s.p.
Č. j.: LCR954/001610/2019; ze dne 16. 04. 2019
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUCE 55715/2019 OZP/V/Ja; ze dne 02. 09. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 21. 06. 2019
offline verze 21. 06. 2019
digitalizovaná verze 21. 06. 2019
databáze POVIS 21. 06. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i