POVODŇOVÝ PLÁN obce Stražisko

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy s. p.
Č. j.: PM9130/2017-419/Ju; ze dne 24. 03. 2017
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/0002760/2017; ze dne 24. 05. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad , Odbor životního prostředí a zemědělství
Č. j.: ; ze dne 27. 01. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 23. 08. 2018
offline verze 23. 08. 2018
digitalizovaná verze 23. 08. 2018
databáze POVIS 23. 08. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i