POVODŇOVÝ PLÁN obce Stražisko

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/002354/2020; ze dne 01. 04. 2020
Povodí Moravy s. p.
Č. j.: PM9130/2017-419/Ju; ze dne 24. 03. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Konice, Odbor životního prostředí
Č. j.: KON 6451/2017; ze dne 12. 06. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 22. 02. 2024
offline verze 22. 02. 2024
digitalizovaná verze 22. 02. 2024
databáze POVIS 22. 02. 2024
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i