POVODŇOVÝ PLÁN městyse Suchdol

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: PLa/2019/033633; ze dne 15. 08. 2019
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Kutná Hora - Odbor životního prostředí
Č. j.: MKH/101220/2019; ze dne 10. 10. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 24. 07. 2019
offline verze 24. 07. 2019
digitalizovaná verze 24. 07. 2019
databáze POVIS 24. 07. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i